Hoved

Slektens Norske stamfar; Hans von Affelen, innvandret til Norge og Trondheim midt på 1500-tallet.
Historien vil ha det til at han kom fra Tyskland, via Danmark.
Mange etterkommere er det blitt, spredt over hele Norge, og Verden for øvrig.

Målet til denne siden er å kartlegge så mange som mulig av disse. Foreløpig er databasen på nesten 37.700 personer, og oppdateres kontinuerlig.

Slektsnavnet er opp i gjennom tidene skrevet på flere forskjellige måter; «von Affeln», «von Affelen», «Affelmann» og «von Aphelen». En amerikansk gren bruker i dag også formen «Aphelin». Den siste norske skrivemåten, med bruk av «ph», isteden for «ff», er nok et resultat av den tids latinifisering av navn. Det lød nok finere, både med «Ch» i steden for «K», og «ph» istedenfor «ff».

Ryggraden i dette prosjektet er et materiale innsamlet av Petter Sakshaug. Gjennom et livslangt engasjement for slektsforskning, og fokus rundt den her omtalte slekt, reiste han Norge rundt, og brevvekslet med mange av slektens etterkommere. Han døde dessverre i 1987, uten å se sitt livsverk publisert. Han etterlot seg et ca. 1500 sider langt manuskript som han planla å få utgitt. Dette materialet blir nå gjennomgått av undertegnede og korrigert, da det dessverre inneholder en god del feil. Men selv om vi i dagens samfunn har mye flere hjelpemidler enn Petter i sin tid hadde, vil fortsatt hans arbeid danne en solid plattform i denne kommende slektshistorie. Dette arbeid vil alltid være dedikert hans enorme arbeidsinnsats for slektsforskningen.
Selv har jeg jobbet med denne familien som hovedfokus siden 1985.

Foto : Namdalsavisa 2013

Foto : Namdalsavisa 2013

De som ønsker å kommentere dette arbeidet, bidra med informasjon om etterkommere, eventuelt feilretting, kan sende en mail til bjj@aphelen.no

Bjørn J. Jensen
slektsforsker