De første Norske ledd

En av de første kilder til denne familien i Norge, er nok Hornemanns Samlinger. Opplysninger fra disse samlinger er å finne som grunnlag til mange av de andre kilder til denne familien.

Genealogen Jacob H. Hornemann (1819-1886) etterlot seg et stor slekts materiale, bøker og annet av historisk verdi. Mange har i ettertid funnet verdifull informasjon i disse samlingene.

Som første ledd nevnes Rådmann i Trondheim år 1589; Hans von Affelen, som regnes som stamfar for den Norske del av familien, og antagelig den som innvandret til Norge i siste halvdel av 1500-tallet.

Denne Hans var gift med Sofie. Dessverre sier ikke kildene noe mer om henne.

Petter Sakshaug har følgende oppstilling på rådmann Hans sitt Tyske opphav :

«Generasjon 1 :
Henrich von Affelen f.1494 Westfalen, Rådsherre i Soest, Westfalen.
Han nedstammer fra en Tysk adelig slekt, som tok navn etter den i Iserlohn beliggende gods, lille by Affeln.

Generasjon 2 :
Johan von Affelen f.1525 i Iserlohn, Dr. theolog.
Han skal ha utmerket seg med sine skrifter, især theologiske.

Generasjon 3 :
Hans von Affelen f.1550 i Iserlohn d.ca. 1616 i Trondheim, Norge. Gift med Sophie.
Kommer til Trondheim, via Danmark. Han er nevnt som rådmann i Tr.h. 1589. Skal være gravlagt i ett gravkammer under Nidarosdomen. To sønner kjennes.

Generasjon 4 :
sønn 1 : Christopher Hansen von Affelen f.1583 i Trondheim, d.22. mai 1646 Fosnes, Nord-Trøndelag. Sogneprest til Overhalla, senere Fosnes og Prost i Namdalen.
sønn 2 :
Hermand Hansen von Affelen, som det foreløpig ikke kan finnes mer om.»

Sammenligner vi Sakshaugs oppsett med de personer vi kan bekrefte i kilder (se «De første Tyske ledd«), ser vi at dette ikke kan være samme personer. Vi har dessverre derfor ikke kunnet koble den Norske gren opp mot familien i Tyskland. Men det kan tenkes at det fantes flere med samme navn, ettersom både «Johan» og «Hans» er mye brukt i denne familien i alle ledd.

Ettersom det foreløpig kun er bevis for Prost Christopher Hansen von Affelens etterslekt, er det hans descendents som fremstilles i slektstrærne på de påfølgende sider.