Professor Hans Hansen von Aphelen

født på Torstad i Nærøy 27.okt.1719. Sønn av klokker og skoleholder Hans Hansen von Aphelen (1689-1759), den første ansatte skoleholder i Nærøy.

Hans ble sikkert tidlig satt i skole av sin far, og studerte mest på egen hånd inntil han ble 22 år, da han reiste til Bergen, og derfra til Holland. Etter å ha studert i Leiden reiste han til Frankrike, hvor han oppholdt seg i noen år. Kom til Danmark og København i 1749.

26.jul.1754 : ble han «Adjunctus Facult. Philosophie ved Kiøbenhavns Universitet, og begynte å docere i det Franske og Tyske språk».

21.sep.1759 :  ble utnevnt til «sorenskriver over Ide og Marken Fogderi i Akershus Stift i Norge. Fikk Kongelig Tilladelse at lade sorenskrivertjenesten forrettes ved en Fuldmægtig, som skulle blive Kongeligt constituert, og hvortil han udvælgede sin Broder Paul von Aphelen, for selv å bli Professor philosophie ved Kiøbenhavns Universitet».

14.mar.1760 : gifter han seg i Trinitatis Kirke med Helene Dorothea Schiønning (1726-1792). I følge dagboken til Helenes bror, sjøkaptein Peter Schiønning, hadde de 3 barn sammen. Peter startet i lære hos Hans i fransk i 1754, og bor mange år sammen med familien i deres hjem i København.

1774 : utnevnt til justisråd. På minnetavlen er han omskrevet som «Hans Kongelige Majestets virkelige Justits Raad», så hans råd ble nok lyttet godt til.

Hans var en nær venn av kongehuset, og lærer i fransk for den Danske Kronprins, senere Kong Fredrik VI.

Hans hadde et stort forfatterskap og en rekke oversettelser fra fremmede språk. Hans store franske ordbok, ble brukt lenge etter hans tid og er betraktet som ett banebrytende arbeide, som han høstet stor anerkjennelse for. Både den og hans øvrige arbeider, er preget av tidens språkrensende tendenser og inneholder ikke så få selvlagede ord. Ordene «særsyn» og «formål» er laget av han. Han prøvde å finne ord som kunne erstatte fremmedordene, som hovedsakelig var tysk og fransk. Etter det som er opplyst om han var han ett språkgeni. Noe av hans bøker er :
1754 : Dictionaire en abrégé, Eller En Fransk og Dansk Ord-Bog
1759 : Grand Dictionnaire Royal Danois et Francois. Premiere Partie (Francois-Danois). Anden Deel (Danois-Francais).
1764 : Kongelig dansk Ordbog
1767-70 : oversættelse og bearbejdelse af Valmont de Bomares naturhistoriske ordbog i 8 bind
1771-72 : oversættelse af Macquers kemiske ordbog I-III
1772-75 : Dictionaire royal I-III, 2.utg., 2130 s.
1775 : Fransk Sproglære
1777 : Fransk Sprog-Øvelse for Danske

Han døde 31.jul. 1779 i Vimmelskaftet, København. Og ble begravet den 7.aug. i koret på Trinitatis Kirke. Innskrevet som Johs. v. Aphelen, en forkortelse for Johannes. Den dag i dag henger minnetavlen over ham i denne kirken :

Foto : Trygve Tollefsen

Her er link til Wikipedia, hvor han er nevnt.