Hr. Christopher Hansen von Affelen

Christopher blir født i Trondheim 1583, som sønn av Hans og Sofia. I alle kilder blir han omtalt med skrivemåten «von Affelen».

Mest sannsynlig er det han som er immatrikulert ved Universitet i København i 1607 under navnet «Christophorus Johannis Norvegianus», før dette gikk han på latinskolen i Trondheim, blant annet sammen med Herr Michel Mogensen, hans gode venn, som ble sogneprest til Nærøy. Mogensen er også den som skriver Christophers epicedium i 1649.

Christopher er sogneprest til Overhalla 1608-1616, sogneprest til Fosnes 1616-1646, og prost til Namdalen 1625-1646. Øyene Gjæslingan tilhørte den gang Fosnes, og det var nok det rike fisket som gjorte Fosnes til et mer attraktivt prestegjeld en Overhalla. I tillegg drev Christopher med sagdrift flere steder.

Han døde 22. mai 1646 på Fosnes prestegård, «63 Aar gl.».

Maleriet av Christopher henger i dag i Otterøy kirke (tidligere Vik kapell), Namsos kommune. Det ble flyttet hit etter en brann i Fosnes kirke 1898, ettersom prestgården allerede i 1848 ble flyttet til Vik. På maleriet lyder skriften «Ætatis 60. Anno 1645», og skal visstnok være malt av kontrafeier Johan Hanssøn.

I hans latinske epicedium står det blant annet: «Aphelen, du minner om tre lærde menn som jeg vil nevne hvis min Muse strekker til : Ikke uforkjent kalles du den annen Fredericus Taubmanus, for du elsket fred. Ærgjerrighet, tvister og tom ordstrid forstyrrer ofte Guds hjord og dens voktere. Men du var derimot i sannhet en veltalende herold for Kristi rettferdighet. Som en trofast vokter hadde du i åtte år omsorg for folkene i Overhalla og deres frelse.» Oversettelsen stod i Overhalla Bygdebok V i 1968.

Christopher Hansen von Affelen, 1583-1646

gift 1.g. ca. 1613 med Margareta Hansdatter Bernhoft som døde 11. aug. 1631 på Fosnes prestgård.

  • Sophie von Aphelen, f.ca.1615 i Overhalla, d.før 1700. g.m. Jens Graae, f.1610, d.før 1700.
  • Maren von Aphelen, f.ca.1617 i Fosnes, d.før 1690. g.1637 m. Poul Resen, d.1663, sogneprest til Overhalla.

gift 2.g. 1634 med Elen Mogensdtr. Herdal f.1610 (av Skanke-ætt). De fikk 12 barn, hvorav 6 døde før 1646.

  • Margareta von Aphelen, f.ca.1635 i Fosnes, d.1712. g.m. Laurits Pedersen Holmedal, d.før 1712, kapelan til Fosnes (kun 4 søsken nevnes i skifte 1712 etter Margareta som dør barnløs).
  • Hans von Aphelen, f.1643, d.før 1712 klokker i Nærøy.
  • Eline von Aphelen nevnes i 1645, var da i Trondheim.