St. Lambertus kirke i Affeln

Kirken i Affeln, St. Lambertus kirke, danne er meget godt bilde på koblingen til Norge. Jeg mener kanskje dette kan være med å bevise at den Norske slekt nettopp har sin tilhørighet fra dette området.

I kirkens alter finner vi nemlig selveste St. Olav, skytshelgen for Norge. Kirken i Tyskland, undrer seg selv over denne koblingen, ettersom St. Olav aldri har vært tilbedt i Tyskland. De antar at koblingen kan komme av at alteret er donert fra Norge på midten av 1500-tallet. Kan det være vår stamfar Hans som har skjenket sin hjemby dette alteret?