Rådmann Hans von Affelen

Dette er stamfar til den Norske «von Aphelen» slekten. Trolig innvandrer han fra Tyskland, via Danmark, i siste halvdel at 1500-tallet.

Svein T. Dahl nevner han i «Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660«, som Rådmann i Trondheim 1592-1597. Dahl nevner også muligheten for at det kan være denne Hans som tiltrer stillingen 14. april 1572, da under navnet Hans Rostoker (se rettinger). Denne Hans Rostoker skal ha hatt et segl som viser forparten av en hest opp fra en krone.

Stilling som rådmann var ikke noe en person hadde alene på denne tiden. Fra perioden 1550 til 1662, varierte antallet samtidige rådmenn i Trondheim fra 6 til 17 personer.

Rostock var også på den tiden, som nå, en viktig Tysk universitetsby, med stor handelsvirksomhet med Norge. Den forannevnte theolog Johan von Affelen (se de Tyske ledd), samt dennes bror Anton, ble begge innskrevet ved dette prestisjetunge universitet, henholdsvis 1607 og 1621.

Ved immatrikulering den gang ble personnavn omskrevet til latins form. Derav skrivemåten Affelmann.

Sakshaug angir Hans som født ca.1550 og død ca.1616, uten å angi kilder til disse årstall.

Hans kone nevnes i Hornemanns opptegnelser kun med fornavn; Sofie.

2 barn kjenner vi til :

  • Christopher Hansen von Affelen, 1583-1646, Prost
  • Herman Hansen von Affelen, død før 1638.
    Eneste kjente kilde til Herman er en innføring i protokollen for Trondheim Overformynderi 23. okt. 1638 : «spurt Herr Christopher på Fosnes om hans avdøde bror, Herman Hansens barns arv. Svar 42 Rd. hos mor og stedfar som er forarmet. Herr Christopher lover dem 100 Rd. da han kjøpte deres fars gård og gav nu håndskrif.»

I «Trondheim før Cicignon : gater og gårder før reguleringen 1681» står Christopher som eier av eiendom «30a Oberst Reinhold v.Hoven». Dette kan nok være broren Hermans eiendom som Christopher lovte å kjøpe for 100 Rd. Eiendommen lå ved det gamle torg ,ved Vår Frues kirke. I dag tilsvarer dette nordre del av Realskolens eiendom, Vår Frues gt. nr 3.