Lars O. Soelberg (1828-1907)

Kilde : no.wikipedia.org

Lars Olsen Soelberg (født 14. februar 1828 i Soknedal i Gauldal, død 23. februar 1907 i Stjørdal) var en norsk gårdbruker og politiker (V).

Han vokste opp i Soknedal og Strinda som sønn av gårdbruker og stortingsmann Ole Soelberg og hustru Dorthea Hugås. Han giftet seg i Lade kirke i 1853 med Olava Birgitte Være, datter av gårdbruker Gunnar Monsen Være. Han var kontorist ved Gauldal sorenskriverembede i et par år før han gikk landbruksskolen på Munkvoll. Han forpaktet gården Vikhammer i Malvik 1850–1855. I 1855 fikk han skjøte på Hognes og Mælaneset i Stjørdal. Soelberg var blant foregangsmennene i jordbruket i Stjørdal på 1800-tallet, var med å etablere slikt som meieriet, og var blant de første til å ta i bruk nytt utstyr, som ploger og treskeverk. Han solgte gårdene til Hågen Johnsen Knotten i 1898, og bodde på Hognes frem til sin død.

Soelberg var medlem av Nedre Stjørdal herredsstyre i 38 år, i årene 1864–1867 og 1872–1875 som ordfører. I likhet med Lars Bentsen var Soelberg blant de velhavende i Stjørdal, men pleide nær kontakt med bondestanden. Han var valgmann ved 15 stortingsvalg i Nordre Trondhjems amt. Etter å ha møtt som vararepresentant 1878–1879, ble han selv valgt til stortingsmann for periodene 1880–1882 og 1886–1894. Han var medlem av Stortingets tollkomité og Lagtinget. Han var bondevenn og støttespiller for Johan Sverdrup. Av Soelbergs øvrige verv kan nevnes forlikskommissær i Nedre Stjørdal, medlem av Norges Banks representantskap, administrator ved Norges Hypotekbanks avdeling i Trondhjem og medlem av matrikkelkommisjonen for Inderøy fogderi.