Olaf B. Løhre (1877-1957)

Kilde : no.wikipedia.org

Olaf Bertram Løhre (født 31. desember 1877 i Strinda, død 5. mai 1957) var en norsk jernbanearbeider og politiker, hjemmehørende i Norges Kommunistiske Parti.
Han ble født i 1877 i Blaklia i daværende Strinda herred utenfor Trondhjem som sønn av lærer og gårdbruker Johan Peter Eriksen Løhre (1835–1881) og Karen Nicoline Nilsdatter (1853–1942). Løhre arbeidet på farsgården til 1897, og var deretter anleggsarbeider, sporskifter og underkonduktør i NSB til 1920. Han var ansatt i NSBs trafikkavdeling fra 1901 og stasjonsbetjent fra 1902. I 1920 ble han overkonduktør, men ble avskjediget samme år, fordi han under en jernbanestreik fulgte fagforeningens pålegg om å nekte overtid, og forlot toget på Tynset stasjon uten å skifte det vekk fra stasjonens hovedspor. Han var senere ekstrastasjonsbetjent 1924–1928 og overkonduktør 1928–1940.
Løhre hadde en rekke tillitsverv i politiske og faglige organisasjoner i Trondhjem, og var også styremedlem i Statsbanenes Konduktørforbund, konduktørenes styrerepresentant i Norsk Jernbaneforbund og medlem av Trondhjem bystyre 1922–1928 og fra 1937. Under splittelsen i Arbeiderpartiet i 1923 fulgte han den kommunistiske fløyen og det nye NKP. Han var innvalgt på Stortinget fra Trondhjem og Levanger krets for Arbeiderpartiet 1922–1924 og for Norges Kommunistiske Parti 1928–1930. På Stortinget var han i begge periodene medlem av Stortingets lønningskomité, herav nestformann i 1922.
Under andre verdenskrig bistod han i kommunistenes flyktningearbeid på Meråkerbanen.
Han var oldebarn av stortingsmann Ole Soelberg (1798–1874).