Ole I. Soelberg (1798-1874)

I Adressa, 16. nov. 2005, står følgende skrevet av Ingrid Brissach :

Talte bøndenes sak på Tinget
Ole Soelberg var odelsgutt og gårdbruker fra Soknedal, men ble også ordfører i Trondheim.
Han var født på gården Solberg søndre i Soknedal. Foreldrene var Ingebrigt Olsen Soelberg og Karen Margrethe Sandboe.
Ole Ingebrigtsen Soelberg (1798-1874) kom som ung gutt til Trondheim for å ta Underoffiserskolen. I 20 år sto han som «overjeger» – først ved Holtaalske og senere ved Selboeske kompani.
Odelsgutten overtok farsgården og drev den i flere år. Han var fremdeles soknedaling da han i 1833 ble valgt til stortingsmann første gang.
I 1835 flyttet han til Strinda og kjøpte gården Hegdalen. Den solgte han året etter og kjøpte istedet Rotvoll Øvre.
Da formannskapsloven ble vedtatt, kastet han seg inn i kommunepolitikken, og var Strindas ordfører i tilsammen 14 år fordelt på tre perioder – mellom 1839 og 1962. Stortingsmann var han jevnlig mellom 1833 og 1857, da som en stor talsmann for bøndenes rettigheter.
I 1860 solgte han Rotvoll Øvre til fylket for opprettelse av landbruksskole der (skolen ble flyttet til Skjetlein i 1900) og kjøpte Hesthagen ved Gløshaugen.
Soelberg viste gode resultater som gårdbruker. Han hadde god støtte av kona, Dordi Pedersdatter Hugaas, som var flink med fjøsdrift. Ole Soelberg var en gjestfri mann og omgikkes bønder og stortingsmenn på lik linje.
Ole Soelberg og kona bodde på gården Hesthagen til de døde – begge i 1874.